آبمیوه گیری MJ-H100

MJ-H100

شروع روز با یک لیوان آبمیوه سالم

• آبمیوه گیری چرخان تمام فلزی دقیق و با دوام
• ضد چکه
• گیره های قفل ایمنی
• ظرف پالپ 1.7 لیتری بزرگ
• موتور قدرتمند با قطع کننده جریان
• سیم برق با نگهداری راحت

آبمیوه گیری

بستن

ویژگیها

آبمیوه گیری MJ-H100
آبمیوه گیری چرخان تمام فلزی دقیق و با دوام
شبکه فیلتر ظریف، تیغه S-شکل، زاویه کم تیغه
ظرف پالپ
1.7 لیتر
ضد چکه

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

آبمیوه گیری MJ-H100