آبمیوه گیری / مخلوط کن MJ-H300

MJ-H300

شروع روز با یک لیوان آبمیوه سالم

• آبمیوه گیری چرخان تمام فلزی دقیق و با دوام
• ضد چکه
• مخلوط کن لیوانی برای داشتن موادی یکدست تر و کارهای دیگر
• گیره های قفل ایمنی
• ظرف پالپ 1.7 لیتری بزرگ
• موتور قدرتمند با قطع کننده جریان
• سیم برق با نگهداری راحت

آبمیوه گیری / مخلوط کن

بستن

ویژگیها

آبمیوه گیری / مخلوط کن MJ-H300
آبمیوه گیری چرخان تمام فلزی دقیق و با دوام
شبکه فیلتر ظریف، تیغه S-شکل، زاویه کم تیغه
تجهیزات
مخلوط کن لیوانی
ظرف پالپ
1.7 لیتر

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

آبمیوه گیری / مخلوط کن MJ-H300