آبمیوه گیری / مخلوط کن MJ-J۱۷۶

MJ-J176

بستن

ویژگیها

آبمیوه گیری / مخلوط کن MJ-J۱۷۶
دو سرعته + دکمه جدید و شوک
پایه مخزن جداشدنی
درب داخلی خود تهویه ثبت شده

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

آبمیوه گیری / مخلوط کن MJ-J۱۷۶

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English