چرخ گوشت MK-MG۱۰۰۰

MK-MG1000

بستن

ویژگیها

چرخ گوشت MK-MG۱۰۰۰
استفاده آسان بوسیله کلید خاموش و روشن (کلیدبالا پایین)
مجهز به دو تیغه ( متوسط / ریز)
طراحی جدید (با پنل جلوبی Slant)

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

چرخ گوشت MK-MG۱۰۰۰

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English