چرخ گوشت MK-MG۱۳۰۰

MK-MG1300/1360

بستن

ویژگیها

چرخ گوشت MK-MG۱۳۰۰
عملکرد بالای خردکردن
استفاده آسان بوسیله کلید خاموش و روشن (کلید بالاپایین)
مجهز به سه تیغه (درشت /متوسط / ریز)

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

چرخ گوشت MK-MG۱۳۰۰

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English