چرخ گوشتMK-MG۱۵۰۰

MK-MG1500/1560

بستن

ویژگیها

چرخ گوشتMK-MG۱۵۰۰
عملکرد بالای خردکردن
کلید چرخان با عملکرد معکوس
مجهز به ۳ تیغه خرد کردن( درشت /متوسط /ریز)

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

چرخ گوشتMK-MG۱۵۰۰

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English