مایکروویواون NN-CT651

NN-CT651

کارها را به آشپز خودکار بسپارید

ظرفیت 27 لیتر، قدرت مایکروویو 900 وات و گریل 1400 وات با 101 منوی خودکار هندی، عادی و ژاپنی.

NN-CT651

بستن

مشخصات

101 منوی پخت خودکار

101 منوی پخت خودکار

از منوهای متنوع خودکار هندی، عادی و ژاپنی لذت ببرید. این منوها برای کمک به استفاده بهینه از اجاق مایکروویو تهیه شده اند. دستور تهیه غذاها متناسب با سبک زندگی جدید آسان سازی شده اند. رعایت آنها آسان است و حتی افراد تازه کار نیز می توانند با دنبال کردن دستورالعمل ها، آنها را تهیه کنند.

ویژگیها

مایکروویواون NN-CT651
مایکروویو۹۰۰وات
گریل ۱۴۰۰وات
ظرفیت بزرگ ۲۷لیتری
سینی چرخان ۳۱۵میلیمتری بزرگ (سرامیک)
۱۰۱منوی پخت اتوماتیک
۶۴منوی غذای هندی

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

مایکروویواون NN-CT651