مایکروفرNN-GD۶۹۲

NN-GD692

بستن

ویژگیها

مایکروفرNN-GD۶۹۲
پخت ترکیبی همزمان
توان مایکرو ۱۰۰۰ وات
گنجایش ۳۱ لیتر

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

مایکروفرNN-GD۶۹۲

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English