آسیاب مخلوط کن MX-AC۲۱۰

MX-AC400

بستن

ویژگیها

آسیاب مخلوط کن MX-AC۲۱۰
360-340 وات
ظرفیت موتور تا ماکزیمم 1000 وات در نظر گرفته شده است
مجهز به ۲کاسه
کاسه مخلوط کن استیل ضدزنگ

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

آسیاب مخلوط کن MX-AC۲۱۰

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English