آسیاب مخلوط کن MX-AC۲۱۰

MX-AC400

بستن

ویژگیها

آسیاب مخلوط کن MX-AC۲۱۰
360-340 وات
ظرفیت موتور تا ماکزیمم 1000 وات در نظر گرفته شده است
مجهز به ۲کاسه
کاسه مخلوط کن استیل ضدزنگ

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

آسیاب مخلوط کن MX-AC۲۱۰

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English