آسیاب مخلوط کن MX-AC۳۰۰

MX-AC400

بستن

ویژگیها

آسیاب مخلوط کن MX-AC۳۰۰
360-340 وات
ظرفیت موتور تا ماکزیمم 1000 وات در نظر گرفته شده است
مجهز به ۳ کاسه
کاسه مخلوط کن نشکن پلی کاربونت

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

آسیاب مخلوط کن MX-AC۳۰۰

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English