پلوپزSR-KA۱۸A

SR-KA18A

بستن

ویژگیها

پلوپزSR-KA۱۸A
گنجایش ۹۰۰گرم برنج خام
توان پخت ۷۱۰ وات
مجهز به گرم نگهدارنده تا ۵ساعت