پلوپزSR-KA۲۲A

SR-KA22A

بستن

ویژگیها

پلوپزSR-KA۲۲A
ظرفیت ۱.۲۵کیلوگرم برنج خام
توان پخت ۷۴۵ وات
مجهزبه گرم نگهدارنده تا ۵ ساعت