پلوپزSR-W۱۸FGS

SR-W18FGS

بستن

ویژگیها

پلوپزSR-W۱۸FGS
۱.۸ لیتر
۶۰۰ وات
مجهز به گرم نگهدارنده تا۵ ساعت