پلوپزSR-W۱۸GS

SR-W18GS

بستن

ویژگیها

پلوپزSR-W۱۸GS
۱.۸ لیتر
۶۰۰ وات
مجهز به گرم نگهدارنده تا ۵ ساعت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

پلوپزSR-W۱۸GS

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English