پلوپز SR-W۲۲FG

SR-W22FG

بستن

ویژگیها

پلوپز SR-W۲۲FG
۲.۲ لیتر
۷۳۰ وات
مجهز به گرم نگهدارنده تا ۵ساعت

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

پلوپز SR-W۲۲FG

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English