پلوپزSR-W۲۲GS

SR-W22FG

بستن

ویژگیها

پلوپزSR-W۲۲GS
۲.۲ لیتر
۷۳۰ وات
مجهز به گرم نگهدارنده تا۵ساعت

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

پلوپزSR-W۲۲GS

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English