دستگاه تهویه مطبوع هواCS-D۲۸DB۴H5

دستگاه تهویه مطبوع هواCS-D۲۸DB۴H5

CS-D28DB4H5

دستگاه تهویه مطبوع هوا مدل کاستی

 

CS-D28DB4H5

بستن

ویژگیها

دستگاه تهویه مطبوع هواCS-D۲۸DB۴H5
پنل چهارگوش ۹۲۰میلیمتر
شستشوی Oudr
مود اقتصادی و مقرون به صرفه

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

دستگاه تهویه مطبوع هواCS-D۲۸DB۴H5

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English