دستگاه تهویه مطبوع هواCS-D۲۴DTH۵

دستگاه تهویه مطبوع هواCS-D۲۴DTH۵

CS-D24DTH5

دستگاه تهویه مطبوع هوای مدل سقفی

 

CS-D24DTH5

بستن

ویژگیها

دستگاه تهویه مطبوع هواCS-D۲۴DTH۵
روشن شدن مجدد اتوماتیک
مود فن اتوماتیک
شستشوی Odur

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

دستگاه تهویه مطبوع هواCS-D۲۴DTH۵

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English