دستگاه تهویه مطبوع هواCS-D۲۸DTH۵

دستگاه تهویه مطبوع هواCS-D۲۸DTH۵

CS-D28DTH5

دستگاه تهویه مطبوع هوامدل سقفی

 

CS-D28DTH5

بستن

ویژگیها

دستگاه تهویه مطبوع هواCS-D۲۸DTH۵
شروع مجدد اتوماتیک
مود فن اتوماتیک
شستشوی Oudr

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

دستگاه تهویه مطبوع هواCS-D۲۸DTH۵

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English