دستگاه تهویه مطبوع هواCS-D۴۳DTH۵

دستگاه تهویه مطبوع هواCS-D۴۳DTH۵

CS-D43DTH5

دستگاه تهویه مطبوع هوای مدل سقفی

 

CS-D43DTH5

بستن

ویژگیها

دستگاه تهویه مطبوع هواCS-D۴۳DTH۵
شروع مجدد اتوماتیک
مود فن اتوماتیک
شستشوی Odur

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

دستگاه تهویه مطبوع هواCS-D۴۳DTH۵

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English