دستگاه تهویه مطبوع هواCS- D۵۰DTH۵

دستگاه تهویه مطبوع هواCS- D۵۰DTH۵

CS-D50DTH5

دستگاه تهویه مطبوع هوای مدل سقفی

CS-D50DTH5

بستن

ویژگیها

دستگاه تهویه مطبوع هواCS- D۵۰DTH۵
شروع مجدد اتوماتیک
مود فن اتوماتیک
شستشوی Odur

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

دستگاه تهویه مطبوع هواCS- D۵۰DTH۵

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English