دستگاه تهویه مطبوع هوا CS-C۱۲CTH

CS-C12CTH

بستن

ویژگیها

دستگاه تهویه مطبوع هوا CS-C۱۲CTH
۱۲.۰۰۰سنجش حرارت / ساعت
دستگاه گرم کننده همراه با رطوبت عالی
کنترل از راه دور بی سیم

شتیبانی

پشتیبانی شوید

دستگاه تهویه مطبوع هوا CS-C۱۲CTH

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English