دستگاه تهویه مطبوع هوا CS-C۱۸CTH

CS-C18CTH

بستن

ویژگیها

دستگاه تهویه مطبوع هوا CS-C۱۸CTH
۱۸.۰۰۰سنجش حرارت / ساعت
دستگاه گرم کننده همراه با رطوبت عالی
کنترل از راه دور بی سیم

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

دستگاه تهویه مطبوع هوا CS-C۱۸CTH

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English