دستگاه تهویه مطبوع هوا CS-C۱۸CTH

CS-C18CTH

بستن

ویژگیها

دستگاه تهویه مطبوع هوا CS-C۱۸CTH
۱۸.۰۰۰سنجش حرارت / ساعت
دستگاه گرم کننده همراه با رطوبت عالی
کنترل از راه دور بی سیم

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

دستگاه تهویه مطبوع هوا CS-C۱۸CTH

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English