دستگاه تهویه مطبوع هوا CS-C۲۴CTH

CS-C24CTH

بستن

ویژگیها

دستگاه تهویه مطبوع هوا CS-C۲۴CTH
۲۴.۰۰۰حرارت / ساعت
دستگاه گرم کننده همراه با رطوبت عالی
کنترل از راه دور بی سیم

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

دستگاه تهویه مطبوع هو CS-C۲۴CTH

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English