دستگاه تهویه مطبوع CS-A۲۸JFD

CS-A28JFD

بستن

ویژگیها

دستگاه تهویه مطبوع CS-A۲۸JFD
خنک کننده
۲۴,۲۳۰ - ۲۴,۵۷۰ Btu/h
گرم کننده
۲۶,۹۵۰ - ۲۷,۳۰۰ Btu/h
کنترل از راه دور

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

دستگاه تهویه مطبوع CS-A۲۸JFD