دستگاه تهویه مطبوع هواCS-C۱۸FFH

دستگاه تهویه مطبوع هواCS-C۱۸FFH

CS-C18FFH

دستگاه تهویه مطبوع هوای ایستاده

 

CS-C18FFH

بستن

ویژگیها

دستگاه تهویه مطبوع هواCS-C۱۸FFH
۱۷.۴۰۰-۱۷.۶۰۰حرارت/ساعت
کنترل از راه دور بی سیم

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

دستگاه تهویه مطبوع هواCS-C۱۸FFH

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English