دستگاه تهویه مطبوع هوا CS-C۲۸FFH

دستگاه تهویه مطبوع هوا CS-C۲۸FFH

CS-C28FFH

دستگاه تهویه مطبوع هوا ایستاده

 

CS-C28FFH

بستن

ویژگیها

دستگاه تهویه مطبوع هوا CS-C۲۸FFH
۲۴.۶۰۰-۲۵.۰۰۰حرارت/ساعت
کنترل از راه دور بی سیم

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

دستگاه تهویه مطبوع هوا CS-C۲۸FFH

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English