دستگاه تهویه مطبوع هواCS-CFFH

دستگاه تهویه مطبوع هواCS-CFFH

CS-C45FFH

دستگاه تهویه مطبوع هوای ایستاده

 

CS-C45FFH

بستن

ویژگیها

دستگاه تهویه مطبوع هواCS-CFFH
۴۱.۰۰۰-۴۲.۷۰۰حرارت /ساعت-
ریموت کنترل بی سیم

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

دستگاه تهویه مطبوع هواCS-CFFH

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English