خنک کننده ها CS-C18PKF

CS-C18PKF

اسپیلیت تک و بی مانند سرمایشی لوکس فوق استوایی با 18,000 یکای بریتانیایی حرارت/ساعت

برای امارات متحده عربی، قطر، عمان، و بحرین

CS-C18PKF

بستن

مشخصات

ویژگیها

خنک کننده ها CS-C18PKF
حسگر دوگانه ECONAVI
nanoe-G
فوق استوایی

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

خنک کننده ها CS-C18PKF

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English/Arabic