خنک کننده ها CS-C28PKF

CS-C28PKF

اسپیلیت تک و بی مانند سرمایشی لوکس فوق استوایی با 28,000 یکای بریتانیایی حرارت/ساعت

برای امارات متحده عربی، قطر، عمان، و بحرین

CS-C28PKF

بستن

مشخصات

ویژگیها

خنک کننده ها CS-C28PKF
حسگر دوگانه ECONAVI
nanoe-G
فوق استوایی

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

خنک کننده ها CS-C28PKF

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English/Arabic