خنک کننده ها CS-K18PKF

CS-K18PKF

اسپیلیت تک و بی مانند سرمایشی لوکس اینورتر فوق استوایی با 18,800 یکای بریتانیایی حرارت/ساعت

برای امارات متحده عربی، قطر، عمان، و بحرین

CS-K18PKF

بستن

مشخصات

ویژگیها

خنک کننده ها CS-K18PKF
اینورتر 55
حسگر دوگانه ECONAVI
فوق استوایی

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

خنک کننده ها CS-K18PKF

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English/Arabic