خنک کننده ها CS-K24PKF

CS-K24PKF

اسپیلیت تک و بی مانند سرمایشی لوکس اینورتر فوق استوایی با 24,000 یکای بریتانیایی حرارت/ساعت

برای امارات متحده عربی، قطر، عمان، و بحرین

CS-K24PKF

بستن

مشخصات

ویژگیها

خنک کننده ها CS-K24PKF
اینورتر 55
حسگر دوگانه ECONAVI
فوق استوایی

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

خنک کننده ها CS-K24PKF

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English/Arabic