خنک کننده ها CS-PC12MKF

CS-PC12MKF

اسپیلیت تک و بی مانند سرمایشی استاندارد فوق استوایی با 12,100 یکای بریتانیایی حرارت/ساعت

برای عمان، کویت، و بحرین

CS-PC12MKF

بستن

مشخصات

ویژگیها

خنک کننده ها CS-PC12MKF
حسگر تکی ECONAVI
فوق استوایی
کندانسور باله آبی

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

خنک کننده ها CS-PC12MKF

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English/Arabic