خنک کننده ها CS-PC18MKF

CS-PC18MKF

اسپیلیت تک و بی مانند سرمایشی استاندارد فوق استوایی با 18,000 یکای بریتانیایی حرارت/ساعت

برای عمان، کویت، قطر، و بحرین

CS-PC18MKF

بستن

مشخصات

ویژگیها

خنک کننده ها CS-PC18MKF
حسگر تکی ECONAVI
فوق استوایی
کندانسور باله آبی

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

خنک کننده ها CS-PC18MKF

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English/Arabic