خنک کننده ها CS-PC24MKF

CS-PC24MKF

اسپیلیت تک و بی مانند سرمایشی استاندارد فوق استوایی با 24,000 یکای بریتانیایی حرارت/ساعت

برای عمان، کویت، قطر، و بحرین

CS-PC24MKF

بستن

مشخصات

ویژگیها

خنک کننده ها CS-PC24MKF
حسگر تکی ECONAVI
فوق استوایی
کندانسور باله آبی

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

خنک کننده ها CS-PC24MKF

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English/Arabic