خنک کننده ها CS-PC36JKF

CS-PC36JKF

اسپیلیت تک و بی مانند سرمایشی استاندارد با 36,000 یکای بریتانیایی حرارت/ساعت

برای امارات متحده عربی، عمان، کویت، قطر، و بحرین

CS-PC36JKF

بستن

مشخصات

ویژگیها

خنک کننده ها CS-PC36JKF
یکای بریتانیایی حرارت/ساعت 36,000
فوق استوایی
کنترل از راه دور بی سیم

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

خنک کننده ها CS-PC36JKF

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English/Arabic