خنک کننده ها CS-YC12MKF

CS-YC12MKF

اسپیلیت تک سرمایشی پایه 12,100 یکای بریتانیایی حرارت/ساعت

برای عمان، بحرین، قطر، و امارات متحده عربی

CS-YC12MKF

بستن

مشخصات

ویژگیها

خنک کننده ها CS-YC12MKF
یکای بریتانیایی حرارت/ساعت 12,100
کندانسور باله آبی
کنترل از راه دور بی سیم

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

خنک کننده ها CS-YC12MKF

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English/Arabic