خنک کننده ها CS-YC18MKF

CS-YC18MKF

اسپیلیت تک سرمایشی پایه 18,000 یکای بریتانیایی حرارت/ساعت

برای عمان، بحرین، قطر، و امارات متحده عربی

CS-YC18MKF

بستن

مشخصات

ویژگیها

خنک کننده ها CS-YC18MKF
یکای بریتانیایی حرارت/ساعت 18,000
کندانسور باله آبی
کنترل از راه دور بی سیم

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

خنک کننده ها CS-YC18MKF

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English/Arabic