خنک کننده ها CS-YC9MKH-2

CS-YC9MKH-2

اسپیلیت تک سرمایشی پایه 9,000 یکای بریتانیایی حرارت/ساعت

برای عمان، بحرین، قطر، و امارات متحده عربی

CS-YC9MKH-2

بستن

مشخصات

ویژگیها

خنک کننده ها CS-YC9MKH-2
یکای بریتانیایی حرارت/ساعت 9,000
کندانسور باله آبی
کنترل از راه دور بی سیم

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

خنک کننده ها CS-YC9MKH-2