هواکش کرکره ای F-۱۲۸T

F-128T

بستن

ویژگیها

هواکش کرکره ای F-۱۲۸T
۳سرعته همراه با دکمه فشاری خاموشی
کرکره جلویی چرخان
رنگ:خاکستری متالیک،سبزمتالیک،طلائی

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

هواکش کرکره ای F-۱۲۸T

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English