پنکه ایستادهF-۴۰۷W

F-407W

بستن

ویژگیها

پنکه ایستادهF-۴۰۷W
۳سرعته همراه با کلید خاموشی خودکار
تیغه فلزی
رنگ: طلایی

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

پنکه ایستادهF-۴۰۷W