پنکه ایستاده F-۴۰۷X

F-407X

بستن

ویژگیها

پنکه ایستاده F-۴۰۷X
۳سرعته همراه با کلید خودکار خاموشی
تیغه فلزی
رنگ:آبی ، طلایی

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

پنکه ایستاده F-۴۰۷X