پنکه ایستاده F-۴۰۷Y

F-407Y

بستن

ویژگیها

پنکه ایستاده F-۴۰۷Y
۳سرعته همراه با کلید خودکارخاموشی
تیغه فلزی
رنگ : آبی ، طلایی

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

پنکه ایستاده F-۴۰۷Y