اتوی خشک NI-۳۱۳

NI-313

بستن

ویژگیها

اتوی خشک NI-۳۱۳
۱۰۰۰وات
طراحی متالیک ضدزنگ
دستگیره V شکل برای اتوی آسان آستین

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

اتوی خشک NI-۳۱۳

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English