اتوی بخارقوی ۳۶۰ مدل NI-JW۹۵۰

NI-JW950

اتوی چند جهته 360° Quick™

دو سر و کفی صاف Alumite

close
^

مشخصات

ویژگیها

اتوی بخارقوی ۳۶۰ مدل NI-JW۹۵۰
رنگها:
Color:Red:NI-JW950-R
Color:Silver:NI-JW950-S
صفحه زیرین ۳۶۰درجه دو سر
۲۴۰۰وات
ساخت ژاپن

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

اتوی بخارقوی ۳۶۰ مدل NI-JW۹۵۰