ماشین لباسشویی دوقلو NA-W۱۳۰۰T

NA-W1300T

بستن

ویژگیها

ماشین لباسشویی دوقلو NA-W۱۳۰۰T
گنجایش شستشو ۱۳ کیلوگرم
انتخاب نوع شستشو
نرم کننده

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

ماشین لباسشویی دوقلو NA-W۱۳۰۰T

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English