ماشین لباسشویی دوقلوNA-W۱۳۵۰T

NA-W1350T

بستن

ویژگیها

ماشین لباسشویی دوقلوNA-W۱۳۵۰T
گنجایش شستشو ۱۳ کیلوگرم
انتخاب نوع شستشو
نرم کننده

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

ماشین لباسشویی دوقلوNA-W۱۳۵۰T

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English