یخچال NR- AF۱۶۲

NR-AF162

بستن

ویژگیها

یخچال NR- AF۱۶۲
۱۵۵ لیتر
طبقه بندی + لایه دوگانه
دارای فضای عریض تر جهت نگهداری ۱۳ بطری آب ۱.۵ لیتری