جاروبرقی MC-CG۵۲۵

MC-CG525

بستن

ویژگیها

جاروبرقی MC-CG۵۲۵
ماکزیموم توان نیروی برق ۱۷۰۰وات
طرفیت کیسه گردوغبار۴لیتر
مجموع بلندی سیم ۸ متر

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

جاروبرقی MC-CG۵۲۵