جاروبرقی سری بدون کیسه MC-CL۴۸۱

MC-CL481

بستن

ویژگیها

جاروبرقی سری بدون کیسه MC-CL۴۸۱
۱۵۰۰وات
قدرت کنترل
کاربرد آسان

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

جاروبرقی سری بدون کیسه MC-CL۴۸۱

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English